SECURITY

divize ostrahy je akreditovaným poskytovatelem náhradního plnění

 

O společnosti

Jsme česká dynamicky se rozvíjející společnost. Poskytujeme komplexní bezpečnostní služby po celé České republice. Své zaměstnance pečlivě vybíráme ve spolupráci s naším callcentrem. Poskytujeme náhradní plnění. Zakládáme si na profesionalitě, odpovědnosti, loajalitě a vstřícnému přístupu ke svým klientům.

Fyzická ostraha je důležitým prvkem bezpečnostních služeb. Specializujeme se zejména na zabezpečení průmyslových a administrativních celků, hotelů a ubytovacích zařízeních, komerčních budov a dále zabezpečení koncertů a festivalových akcí.

Pravidelně sledujeme nové trendy v oblasti komerční bezpečnosti a technické správy objektů. Inovujeme tradiční postupy a zavádíme pokrokové technologie.

Neustále zdokonalujeme naše postupy a procesy tak, abychom vždy poskytovali ty nejlepší služby.

Je pro nás zásadní, abychom v našem podnikání byli maximálně kvalifikovaní. Pravidelným školením a výcvikem pracovníků dbáme na jejich profesní rozvoj. Používáme výhradně techniku renomovaných výrobců splňující požadavky na vysokou efektivitu práce.

Rozsah služeb

Bezpečnost

hlavní náplní naší činnosti je fyzická ostraha objektů, zajištění bezpečnosti a ochrany svěřeného majetku. Našim klientům poskytujeme kompletní servis, vyhodnocení rizik a bezpečnostní poradenství

Mám zájem

Úklidové služby

prostřednictvím úklidové divize zajišťujeme profesionální úklidový servis v režimu náhradního plnění, včetně dodávky hygienického materiálu

Mám zájem

Call-centrum

naše call-centrum je uzpůsobeno pro všestranné využití a plnění zakázek dle specifických požadavků

Mám zájem

Náhradní plnění

prostřednictvím úklidové divize zajišťujeme profesionální úklidový servis v režimu náhradního plnění, včetně dodávky hygienického materiálu

Mám zájem
 

Více o naší práci

Fyzická ostraha objektů

 • kontrola a evidence osob včetně jejich příručních zavazadel
 • kontrola a evidence vozidel včetně zavazadlového (nákladového) prostoru
 • zamezení neoprávněného vstupu osobám nebo vjezdu vozidlům
 • obchůzková činnost ve vnějších i vnitřních prostorách objektu
 • obsluha poplachových, protipožárních a kamerových systémů
 • odhalení a zadržení potenciálního pachatele
 • zabezpečení klíčového režimu
 • obsluha telefonní ústředny
 • operativní řešení mimořádných událostí
 • poskytování první pomoci zraněným

Zajištění recepčních služeb a vrátnice

 • ohlašování a uvádění návštěv
 • výdej a evidence vstupních identifikačních karet
 • obsluha telefonní ústředny
 • příjem a třídění poštovních zásilek
 • obsluha poplachových, protipožárních a kamerových systémů
 • zabezpečení klíčového režimu
 • zajištění ohlašovny požáru
 • úkoly spojené s obsluhou výpočetní techniky
 • provádění jednoduché administrativy
 • poskytování první pomoci zraněným

Obchůzková činnost

 • odhalení pachatele nebo provozní havárie
 • kontrola celistvosti oplocení
 • kontrola uzamčení vstupů a uzavření oken

Chráněný převoz finanční hotovosti, cenin a dokumentů

 • samostatné pravidelné převozy v dohodnutých termínech
 • samostatné nepravidelné nebo jednorázové převozy
 • doprovod zákazníka během převozu

Instalace a obsluha kamerového systému

Pátrání po osobách a věcech

Obchodní zpravodajství a prověřování právnických osob

Bezpečnostní poradenství v oblasti personalistiky

Vyhledávání dlužníků a zprostředkování vzájemného vyrovnání

 • zajištění kontroly objektů nebo provozoven v dohodnutém rozsahu a čase dle požadavků klienta
 • jednočlenná/dvoučlenná hlídka s motorovým vozidlem

Výhody patrolace objektu:

 • preventivní opatření před vloupáním/krádeží
 • včasné odhalení havarijní situace (požár, únik plynu /vody)
 • kontrola bezpečného uzavření objektu (správně zavřené dveře/okna)

Ve spolupráci s naší sesterskou divizí PPL Rubicon s.r.o. zajišťujeme také profesionální úklid kancelářských prostor, administrativních budov, panelových/činžovních domů, škol, průmyslových areálů, soukromých bytů a rodinných domů. Jsme schopni zajistit kompletní správu budov. V krátkých termínech obstaráme dostatečný počet pracovníků a úklidové techniky i pro jednorázový úklid stavby před kolaudací, provozních prostor, generální úklid nebo úklid v případě živelných pohrom, požárů a dalších nečekaných událostí. Zajišťujeme také praní, žehlení a mandlování. Vše v režimu náhradního plnění

Hygienický servis

 • dodávka spotřebního materiálu
 • doplňování
 • montáž a servis
 • konzultace a poradenství

Venkovní údržba

 • sekání trávy
 • péče o dřeviny a květiny
 • prodej, dodávka a výsadba rostlin včetně projektu
 • prořezávka náletových dřevin, rizikové kácení
 • mytí venkovního mobiliáře
 • obsluha odpadkových košů
 • sběr odpadků a psích exkrementů
 • zimní a letní údržba komunikací

Vymáhání pohledávek

Nabízíme vymáhání pohledávek v širokém spektru oblastí včetně účetní evidence nebo nezaplacených faktur.

Každou pohledávku posoudíme a následně navrhneme nejlepší postup řešení. V rámci vymáhání dluhů pohledávek se specializujeme na:

 • vymáhání faktur za dodané zboží a služby
 • vymáhání uznání dluhu z jakéhokoliv důvodu vzniku
 • vymáhání směnky
 • vymáhání dluhu ze smlouvy o zápůjčce peněz
 • vymáhání nezaplaceného nájemného
 • vymáhání nároku na náhradu škody

Odkup pohledávek

Specializujeme se na odkup pohledávek jak od fyzických, tak od právnických osob. Díky vysokému procentu úspěšnosti můžeme nabídnout výhodnou kupní cenu odpovídající současnému stavu pohledávky a vy už nebudete mít se samotným vymáháním nic společného.

Zdroje:

 • naše callcentrum
 • personální agentura PPL Staffort s.r.o.
 • inzerce (zejména pro regionální projekty)
 • uchazeči se hlásí sami na základě reference

Kvalifikace:
(dle povahy obsazované pozice a specifických potřeb klienta)

 • čistý TR
 • zdravotní prohlídka
 • certifikát (68-008-E) /vysokoškolský diplom
 • fyzická kondice
 • jazyková vybavenost
 • schopnost učit se novým věcem

Výběrové řízení:

 • předložení CV a certifikátu
 • v případě, že uchazeč nemá certifikaci, avšak vyhovuje profilu pracovní pozice, zajistíme
 • certifikaci
 • 1. kolo s personalistkou
 • 2. kolo s vedoucím pracovníkem ostrahy

Zvyšování kvalifikace:

 • kurz první pomoci
 • detektiv koncipient
 • světové jazyky
 • základní postupy pro identifikaci podezřelých předmětů
 • detektiv v maloobchodě
 • základní norma zdravotních znalostí (ZNZZ)
 • profese: osobní strážce

Výběrem služeb od naší společnosti si zajistíte podmínky pro čerpání tzv. náhradního plnění a zároveň dosáhnete daňové úspory.

Co je to náhradní plnění?

Každé firmě, která zaměstnává nad 25 pracovníků, vzniká povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) a to v povinném podílu 4% k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. V případě, že firma nezaměstnává požadovaný počet OZP, musí ze zákona odvést státu částku, která odpovídá 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy. Náhradní plněnípředstavuje ideální alternativu, pokud vaše firma nemůže přímo zaměstnávat OZP a zároveň chcete ušetřit na zmíněném odvodu státu. Stačí si objednat služby od společnosti, která zaměstnává více jak 50% OZP.

Využít náhradní plnění má tedy hned dvě výhody. Splníte státem zadanou povinnost o zaměstnávání OZP a zároveň zlepšíte péči o vaše budovy, ať už to jsou kanceláře, průmyslové objekty, haly, hotely či kulturní akce.

 
 

© Copyright 2019 PPL Group

Vytvořili v: