PPL Staffort

zajistíme kvalifikovaný personál i ve Vaší lokalitě, zadejte poptávku
a my se Vám ozveme

 

O společnosti

Jsme ryze česká společnost zaměřená na profesionální zprostředkování pracovníků formou trvalého umístění a dočasného přidělení na pracoviště. Naší snahou je zajistit klientům chybějící zaměstnance, dle požadovaných kritérií a umožnit jim tak potřebný růst, pro dosažení pracovních cílů v odpovídající kvalitě a čase. Jsme držiteli oprávnění ke zprostředkování zaměstnání ve smyslu § 14 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pro všechny druhy prací ve všech oborech.

Máme partnerské společnosti i zdroje v České republice a zavedený systém náboru občanů z EU a třetích zemí. Spolupracujeme s renomovanou právní kanceláří, vše je transparentní a dle zákonných nařízení. Jsme profesionálové a od počátku si zakládáme na kvalitních obchodních vztazích umožňujících dlouhodobou spolupráci.

Sdělte nám koho hledáte

Pomocnou pracovní sílu

pracovníci s nízkým kvalifikačním požadavkem pro manuální neodbornou činnost

Mám zájem

Specialisty v oboru

Pracovníci se znalostí problematiky daného oboru, kteří naváží na dosavadní zkušenosti a praxi

Mám zájem
 

Často kladené dotazy

agentura vyhledá kvalitního uchazeče a za odměnu jej zprostředkuje klientovi do zaměstnaneckého poměru anebo zajistí výkon práce formou dočasného přidělení svého zaměstnance k výkonu činnosti u klienta. Pracovně právní vztah je v takovém případě uzavřen mezi zaměstnancem a pracovní agenturou. Klient agentury není přímým zaměstnavatelem. Pouze si pracovníka "pronajímá" za předem stanovenou cenu a přiděluje mu práci

je právnická nebo fyzická osoba, které má povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání, jejichž činností je zajištění poptávky zaměstnavatelů (v našem případě klientů) po zaměstnancích a výběr uchazečů o zaměstnání dle kritérií zadaných taktéž klienty. Zaměstnanci mají s agenturou práce uzavřený pracovně právní vztah

subjekt, který má s agenturou uzavřenou rámcovou dohodu o odměně za zprostředkování zaměstnanců anebo rámcovou dohodu o dočasném přidělení. Ve druhém případě ačkoliv se zaměstnancem neuzavírá pracovní smlouvu, tak jej řídí, přiděluje, kontroluje a přebírá jeho práci

zaměstnanec má s agenturou uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (§307a zákona č. 262/2006 zákoníku práce) Pro přidělení práce agentura vydává zaměstnanci písemný pokyn o přidělení, který definuje uživatele a určuje druh a rozsah práce, pracovní dobu, mzdu a další. Agentura má s klientem uzavřenou smlouvu o dočasném přidělení

v podstatě „na zavolanou“. Velice záleží na lokalitě avšak, agentura práce disponuje základnou svých zaměstnanců, které může vyslat k uživateli ihned

neodvádí. Dočasně přidělený zaměstnanec je zaměstnancem agentury práce, která má stejné povinnosti jako zaměstnavatel a hradí tedy všechny zákonem stanovené odvody

ano může. Za zákonem stanovených podmínek

  • jsme státem akreditovaná agentura, která Vám profesionálně zajistí kvalifikované pracovníky rychle, s transparentním vyúčtováním a platbou na fakturu
  • naše agentura má své zaměstnance pojištěné odpovědnostní pojistkou. V případě pojistné události vše řeší s pojišťovnou agentura
  • zcela odpadají náklady na nábor personálu a zpracovávání personální a mzdové agendy. Všechny dokumenty pro spolupráci jsou připraveny agenturou práce
  • pracovníci jsou shodně jako Vaši kmenoví zaměstnanci oceněni a také platí standardní zkušební doba pro zapracování
 

Hledáte práci? Nechte to na nás

Mám zájem o práci

Reference

 

 

© Copyright 2019 PPL Group

Vytvořili v: